Upozornění

Data již nejsou aktualizována!
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2020

Beru na vědomí

Aktualizováno 18. 5. 2020 v 19:08

Zdroj: krajpomaha.cz

714 pozitivně
testovaných
595 vyléčených
pacientů

Celkem testovaných osob: 15367

Pozitivních / testovaných: 4.65 %

Pozitivních / počet obyv.: 0.11 %

Dostupné vrstvy

Pozitivně testovaných / 10 000 ob.

0 1 5 10
pozitivně test. v ORP
aktualita na mapě
odběrové místo
uzavřený hraniční přechod

Cílem projektu je na jednom místě agregovat prostorově lokalizované informace o epidemii onemocnění COVID-19 v Olomouckém kraji a zpřehlednit tak občanům situaci.

Mapová aplikace vznikla z iniciativy studentů Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci v rámci 24 hodinového hackathonu pro občany Olomouckého kraje.