Aktualizováno 18. 5. 2020 v 19:08

Zdroj: krajpomaha.cz

714 pozitivně
testovaných
595 vyléčených
pacientů

Celkem testovaných osob: 15367

Pozitivních / testovaných: 4.65 %

Pozitivních / počet obyv.: 0.11 %

Dostupné vrstvy

Pozitivně testovaných / 10 000 ob.

0 1 5 10
pozitivně test. v ORP
aktualita na mapě
odběrové místo
uzavřený hraniční přechod