Ztráty včelstev

Ztráty včelstev jsou jednou z nejdůležitějších sledovaných ukazatelů celého monitoringu úspěšnosti zimování včelstev. 

Snůšky

Přehled o hustotě zavčelení v České republice doplněný informacemi z monitoringu o snůškových rostlinách.

Med

Souhrnné informace o druzích medu a medného výnosu v jednotlivých letech monitoringu.

Nemoci a léčení

Z jakých příčin dochází ke ztrátám včelstev a jakým způsobem je včelaři ve studii nejčastěji léčí?

Analýzy

Informace o včelstvech z jiných datových zdrojů. Uživatelská možnost samostatné analýzy.

Monitoring včelstev

Sourhrnné informace z monitoringu úspěšnosti zimování včelstev v České republice z let 2014-2021.